Overenie vozidiel

Overenie záložného práva na vozidle
Overenie, či vozidlo nie je už financované v leasingovej spoločnosti
Overenie, či vozidlo prešlo kontrolou originality
Rôzne overenie a dekódovanie podľa VIN čísla